C standard library :: stdio

printf

int printf (const char *format, ...)

Denne funktion udskriver formateret output til stream stdout, formatet styres af format sammen med de ekstra parametre der vedhæftes.

[XSI] [Option Start]Med format kan bruges enten nummerede parametre, det er et prefix til et element i formatstrengen som peger et nummereret parameter ud, eller der kan bruges unummerede parameter i format. De kan ikke blandes, enten anvendes nummerede eller unummerede. Nummerede parametere i format bruges ved prefix "%n$", hvor n er nummeret. på N'te parameteres startende med parameter 1. Som et resultat med nummerede parametre kan den samme parameter udskrives flere gange, det kan ikke lade sig gøre med unummerede parametre.[Option End]

Returværdi

Returnerer antallet af tegn der udskrives eller et negativt talt hvis der opstod en fejl.

Fejl

[EAGAIN]
[CX] [Option Start]O_NONBLOCK flaget er sat for file descriptor bagom stream og tråden skal vente i en skrive operation.[Option End]
[EBADF]
[CX] [Option Start]File descriptor bagom stream er ikke en valid file descriptor åben for skrivning.[Option End]
[EFBIG]
[CX] [Option Start]Et forsøg på at skrive til en fil der overstiger systemets maksimum for filstørrelse.[Option End]
[EFBIG]
[XSI] [Option Start]Et forsøg på at skrive til en fil der overstiger processens maksimum for filstørrelse.[Option End]
[EFBIG]
[CX] [Option Start]Filen er en almindelig fil og et forsøg på at skrive på eller udover offset maksimum.[Option End]
[EINTR]
[CX] [Option Start]Skriveoperationen blev stoppet grundet modtagelsen af et signal og ingen data er derved overført.[Option End]
[EIO]
[CX] [Option Start]En fysisk I/O fejl opstod, eller processen er et medlem af en baggrunds processgruppe der forsøger at skrive til den kontrollerende terminal, TOSTOP er sat, processen hverken ignorerer eller blokerer ikke SIGTTOU, og processgruppen er uden parent process. Fejlen kan også returneres af system specikikke implementeringer [Option End]
[ENOSPC]
[CX] [Option Start]Der ikke er mere fri plads tilgængelig på den device hvor filen er placeret.[Option End]
[EPIPE]
[CX] [Option Start]En wide-character kode korresponderer ikke til et valid tegn.[Option End]
[EILSEQ]
[XSI] [Option Start]Et forsøg på at skrive til en pipe eller FIFO som ikke er åben for læsning af nogen process. Et SIGPIPE signal sendes også til tråden. [Option End]
[EINVAL]
[XSI] [Option Start]Der er ikke tilstrækkelige antal parametre.[Option End]
[ENOMEM]
[XSI][CX] [Option Start]Ikke nok memory tilgængelig.[Option End]

Eksempel

Anvendelse af unummerede parametre:

printf("%s %d\n",month,day);
Vil udskrive
Juli 7

[XSI] [Option Start] Anvendelse af nummerede parametre:

printf("%2$d. %1$s\n",month,day);
Vil udskrive
7. Juli
[Option End]

 

Ressourcer C Library opslag The Single UNIX® Specification, Version 2 Copyright © 1997 The Open Group GNU C Library Engelsk, med masser af gode og dybe artikler. Danske søgeord Find selv de bedste danske søgeord til din hjemmeside.
Produkter Bookingsystem
System for reservation af tid for behandlinger, aftaler, lokaler, udstyr, personale. Tilpasset lektionstimer. Udskriver arbejdsplaner og ugeskema for opslag. Statistik. Danmarks bedste pris nu kun kr. 1.695,-
HelpdeskEffektiviser din support-organisation med et Helpdesksystem. Fjern tidrøvere der forhindrer fokus på problemløsning. Lektionsplan Formidling af generelle information og specifikke lektioner fra undervisere til studerende/elever. Medlemssystem Medlemssystem online med administration af medlemskartotek, kontingentbetalinger, flettefiler m.m.
Styr selv Styr selv indholdet på dine hjemmesider med Content Management System.
Citat Grib kærlighed og madlavning an med hensynsløs løssluppethed.

Dalai LamaProfessionelle løsninger til Internettet. Webdesign, e-handel, cms, søgeoptimering, webhotel, analyse, Intranet mm.