C standard library :: signal

SIG_DFL • SIG_ERR • SIG_HOLD • SIG_IGN • SIGABRT • SIGALRM • SIGBUS • SIGCHLD • SIGCLD • SIGCONT • SIGFPE• SIGHUP• SIGILL • SIGINT• SIGIO• SIGIOT• SIGKILL • SIGPIPE • SIGPOLL• SIGPROF • SIGPWR • SIGQUIT• SIGSEGV • SIGSTKFLT • SIGSTOP • SIGSYS • SIGTERM•SIGTRAP • SIGTSTP•SIGTTIN•SIGTTOU • SIGUNUSED • SIGURG • SIGUSR1• SIGUSR2 • SIGVTALRM • SIGWINCH • SIGXCPU • SIGXFSZ

mcontext_t • pid_t •sig_atomic_t • sigaction • sigevent • siginfo_t • sigset_t •sigstack • sigval • stack_t • ucontext_t

bsd_signal • gsignal • kill • killpg • psignal • raise • sigaction • sigaddset • sigandset • sigblock • sigdelset • sigdelset • sigemptysetsigfillset • siggetmask • sighold • sigignore • siginterrupt • sigisemptyset • sigismember • signal • sigorset • sigpause • sysv_signal• sigpending • sigprocmask • sigqueue • sigrelse • sigset • sigsuspend • sigtimedwait • sigwait • sigwaitinfo


#include <signal.h>

Standard library (bibliotek) for signal.

Macro

Fake signal funktioner:

Navn Beskrivelse
SIG_DFL Default action.
SIG_ERR Error return.
SIG_HOLD Hold signal tilbage,
SIG_IGN Ignorer signal.

Signaler:

Navn Num Standard
handling
Beskrivelse
SIGHUP 1 T Hangup (POSIX).
SIGINT 2 T Afbrydelse (ANSI).
SIGQUIT 3 A Quit (POSIX).
SIGILL 4 A Illegal instruktion (ANSI).
SIGTRAP 5 A Trace trap (POSIX).
SIGABRT 6 A Abort (ANSI).
SIGIOT 6   IOT trap (4.2 BSD).
SIGBUS 7 A BUS error (4.2 BSD).
SIGFPE 8 A Floating-point undtagelse (ANSI).
SIGKILL 9 T Kill, unblockable (POSIX).
SIGUSR1 10 T User-defined signal 1 (POSIX).
SIGSEGV 11 A Segmentation violation (ANSI).
SIGUSR2 12 T User-defined signal 2 (POSIX).
SIGPIPE 13 T Broken pipe (POSIX).
SIGALRM 14 T Alarm clock (POSIX).
SIGTERM 15 T Termination (ANSI).
SIGSTKFLT 16   Stack fault.
SIGCLD 17 I Samme som SIGCHLD (System V).
SIGCHLD 17 I Child status has changed (POSIX).
SIGCONT 18 C Continue (POSIX).
SIGSTOP 19 S Stop, unblockable (POSIX).
SIGTSTP 20 S Keyboard stop (POSIX).
SIGTTIN 21 S Background read from tty (POSIX).
SIGTTOU 22 S Background write to tty (POSIX).
SIGURG 23 I Urgent condition on socket (4.2 BSD).
SIGXCPU 24 A CPU limit exceeded (4.2 BSD).
SIGXFSZ 25 A File size limit exceeded (4.2 BSD).
SIGVTALRM 26 T Virtual alarm clock (4.2 BSD).
SIGPROF 27 T Profiling alarm clock (4.2 BSD).
SIGWINCH 28   Window size change (4.3 BSD, Sun).
SIGPOLL 29 T Pollable event occurred (System V).
SIGIO 29 T I/O now possible (4.2 BSD).
SIGPWR 30   Power failure restart (System V).
SIGSYS 31 A Bad system call.
SIGUNUSED 31    
_NSIG 64   Største signal nummer.

Standard handling er følgende:

A
Unormal terminering af processen.[XSI] [Option Start]Ekstra implementerede termineringshandlinger som at kreere en core fil, kan forekomme.[Option End]
C
Fortsæt (Continue) processen, hvis den er standset, ellers, ignorer signalet.
I
Ignorer signalet.
S
Stop processen.
T
Unormal terminering af processen. Processen er termineret med alle konsekvenser som exit() bortset fra at status givet til wait() og waitpid() indikerer unormal terminering af signalet.

Type

Navn Beskrivelse
mcontext_t  
pid_t  
sig_atomic_t  
sigaction Struktur
sigevent Struktur
siginfo_t  
sigset_t Struktur
sigstack  
sigval Struktur
stack_t  
ucontext_t  

Function

Navn Beskrivelse
void bsd_signal (int sig, void *handler)  
int gsignal (int sig)  
int kill (pid_t pid, int sig)  
int killpg (pid_t pgrp, int sig)  
void psignal (int sig, const char *s)  
int raise (int sig)  
int sigaction (int sig, const struct sigaction *act, struct sigaction *oact)  
int sigaddset (sigset_t *set, int signo) Læg et signal til et signalsæt
int sigandset (sigset_t *set, const sigset_t *left, const sigset_t *right)  
int sigdelset (sigset_t *set, int signo)  
int sigemptyset (sigset_t *set) Nulstil alle signaler i sæt
int sigfillset (sigset_t *set) Initialiser og fyld et signalsæt
int sighold (int sig)  
int sigignore (int sig)  
int siginterrupt (int sig, int interrupt)  
int sigisemptyset (const sigset_t *set)  
int sigismember (const sigset_t *set, int signo)  
void signal (int sig, void *handler) Sæt en handler for et signal.
int sigorset (sigset_t *set, const sigset_t *left, const sigset_t *right)  
int sigpause (int sig)  
int sigpending (sigset_t *set)  
int sigprocmask (int how, const sigset_t *set, sigset_t *oset) Management af blokerede signaler.
int sigqueue (pid_t pid, int sig, const union sigval val)  
int sigrelse (int sig)  
void sigset (int sig, void *disp)  
int sigsuspend (const sigset_t *set)  
int sigtimedwait (const sigset_t *set, siginfo_t *info, const struct timespec *timeout)  
int sigwait (const sigset_t *set, int *sig)  
int sigwaitinfo (const sigset_t *set, siginfo_t *info)  
void sysv_signal (int sig, void *handler)  

 

Ressourcer C Library opslag The Single UNIX® Specification, Version 2 Copyright © 1997 The Open Group GNU C Library Engelsk, med masser af gode og dybe artikler. Danske søgeord Find selv de bedste danske søgeord til din hjemmeside.
Produkter Bookingsystem
System for reservation af tid for behandlinger, aftaler, lokaler, udstyr, personale. Tilpasset lektionstimer. Udskriver arbejdsplaner og ugeskema for opslag. Statistik. Danmarks bedste pris nu kun kr. 1.695,-
HelpdeskEffektiviser din support-organisation med et Helpdesksystem. Fjern tidrøvere der forhindrer fokus på problemløsning. Lektionsplan Formidling af generelle information og specifikke lektioner fra undervisere til studerende/elever. Medlemssystem Medlemssystem online med administration af medlemskartotek, kontingentbetalinger, flettefiler m.m.
Styr selv Styr selv indholdet på dine hjemmesider med Content Management System.
Citat Det sværeste ved at gøre gode forretninger er at afstå fra de dårlige.

Simon SpiesProfessionelle løsninger til Internettet. Webdesign, e-handel, cms, søgeoptimering, webhotel, analyse, Intranet mm.