C standard library :: socket

AF_INET • AF_INET6 • AF_UNIX • AF_UNSPEC • CMSG_DATA • CMSG_FIRSTHDR • CMSG_NXTHDR • MSG_CTRUNC • MSG_DONTROUTE • MSG_EOR • MSG_OOB • MSG_PEEK • MSG_TRUNC • MSG_WAITALL • SCM_RIGHTS • SHUT_RD • SHUT_RDWR • SHUT_WR • SOCK_DGRAM • SOCK_RAW • SOCK_SEQPACKET • SOCK_STREAM • SOL_SOCKET • SOMAXCONN • SO_ACCEPTCONN • SO_BROADCAST • SO_DEBUG • SO_DONTROUTE • SO_ERROR • SO_KEEPALIVE • SO_LINGER • SO_OOBINLINE • SO_RCVBUF • SO_RCVLOWAT • SO_RCVTIMEO • SO_REUSEADDR • SO_SNDBUF • SO_SNDLOWAT • SO_SNDTIMEO • SO_TYPE

cmsghdrlingermsghdrsa_family_tsockaddrsockaddr_in • sockaddr_storage • socklen_t

acceptbindconnectgetpeername getsockname getsockoptlistenrecv • recvfrom • recvmsg • send • sendmsg • sendto • setsockopt • shutdown • sockatmark • socket • socketpair


#include <sys/socket.h>

Standard library (bibliotek) for socket.

Macro

Underordnede data er også muligt på socket niveau. Følgende macro definerer header til brug for cmsg_type værdien når cmsg_level er SOL_SOCKET:

Navn Beskrivelse
SCM_RIGHTS  

Følgende definerer macro'er til tilgang for data-arrays i de underordnede data associeret med en message-header.

Navn Beskrivelse
CMSG_DATA( cmsg )  
CMSG_FIRSTHDR( mhdr )  
CMSG_NXTHDR( mhdr,cmsg )  

Følgende macro'er defineres med integer værdier:

Navn Beskrivelse
SOCK_DGRAM Datagram socket
SOCK_RAW Raw protokol interface
SOCK_SEQPACKET Sekventiel packet socket
SOCK_STREAM Byte stream socket

Følgende macro defineres i forbindelse med level parameter til setsockopt() og getsockopt().

Navn Beskrivelse
SO_ACCEPTCONN Socket accepterer forbindelser.
SO_BROADCAST  
SO_DEBUG  
SO_DONTROUTE  
SO_ERROR  
SO_KEEPALIVE  
SO_LINGER  
SO_OOBINLINE  
SO_RCVBUF  
SO_RCVLOWAT  
SO_RCVTIMEO  
SO_REUSEADDR Genbrug af lokal adresse er supporteret.
SO_SNDBUF  
SO_SNDLOWAT  
SO_SNDTIMEO Send timeout
SO_TYPE Socket type. Bruges kun af getsockopt()

Følgende macro'er defineres med integer værdier for brug til option_name parameter til setsockopt() og getsockopt().

Navn Beskrivelse
SOL_SOCKET Option for tilgang på socket niveau, ikke protokol niveau.

Følgende macro definerer maksimum backlog kø længde, hvilket specificeres gennem backlog feltet i en listen() funktion.

Navn Beskrivelse
SOMAXCONN maksimum backlog kø længde

Følgende macro'er definerer integer værdier for msg_flags feltet i msghdr strukturen og for flag i recvfrom(), recvmsg(), sendmsg() og sendto():

Navn Beskrivelse
MSG_CTRUNC  
MSG_DONTROUTE  
MSG_EOR  
MSG_OOB  
MSG_PEEK  
MSG_TRUNC  
MSG_WAITALL  

Følgende definerer integer værdier:

Navn Beskrivelse
AF_INET Internet domain socket med IPv4 adresser.
AF_INET6 Internet domain socket med IPv6 adresser.
AF_UNIX UNIX domain socket.
AF_UNSPEC Uspecificeret.

Følgende definerer interger værdier:

Navn Beskrivelse
SHUT_RD Luk for fremtidig modtage-operationer.
SHUT_RDWR Luk for fremtidig modtage- og sende-operationer.
SHUT_WR Luk for fremtidig sende-operationer.

Type

Navn Beskrivelse
cmsghdr Struktur
linger Struktur
msghdr Struktur
sa_family_t  
sockaddr Struktur
sockaddr_in Struktur
sockaddr_storage Struktur
socklen_t  

Function

Navn Beskrivelse
int accept (int fd, struct sockaddr addr, socklen_t *addr_len) Accepter en forbindelse på en socket.
int bind (int fd, const struct sockaddr addr, socklen_t len) Bind et navn til en socket
int connect (int fd, const struct sockaddr addr, socklen_t len) Forbind en socket
int getpeername (int fd, struct sockaddr addr, socklen_t *len) Hent navnet på peer socket
int getsockname (int fd, struct sockaddr addr, socklen_t *len) Sæt den lokale adresse på fd i *addr and dets længde i *len.
int getsockopt (int fd, int level, int optname, const void *optval, socklen_t *optlen) Hent socket optioner.
int listen (int fd, int n) Listen for socket forbindelser
ssize_t recv (int fd, void *buf, size_t n, int flags) Modtag en message fra en forbundet socket
ssize_t recvfrom (int fd, void *buf, size_t n, int flags,struct sockaddr addr, socklen_t *addr_len)  
ssize_t recvmsg (int fd, struct msghdr *message, int flags)  
ssize_t send (int fd, const void *buf, size_t n, int flags) Send en message til en forbundet socket
ssize_t sendmsg (int fd, const struct msghdr *message, int flags)  
ssize_t sendto (int fd, const void *buf, size_t n, int flags, const struct sockaddr addr, socklen_t addr_len)  
int setsockopt (int fd, int level, int optname, const void *optval, socklen_t optlen) Sæt socket optioner.
int shutdown (int fd, int how)  
int sockatmark (int fd)  
int socket (int domain, int type, int protocol) Kreer et punkt for kommunikation
int socketpair (int domain, int type, int protocol, int fds[2])  

 

Ressourcer C Library opslag The Single UNIX® Specification, Version 2 Copyright © 1997 The Open Group GNU C Library Engelsk, med masser af gode og dybe artikler. Danske søgeord Find selv de bedste danske søgeord til din hjemmeside.
Produkter Bookingsystem
System for reservation af tid for behandlinger, aftaler, lokaler, udstyr, personale. Tilpasset lektionstimer. Udskriver arbejdsplaner og ugeskema for opslag. Statistik. Danmarks bedste pris nu kun kr. 1.695,-
HelpdeskEffektiviser din support-organisation med et Helpdesksystem. Fjern tidrøvere der forhindrer fokus på problemløsning. Lektionsplan Formidling af generelle information og specifikke lektioner fra undervisere til studerende/elever. Medlemssystem Medlemssystem online med administration af medlemskartotek, kontingentbetalinger, flettefiler m.m.
Styr selv Styr selv indholdet på dine hjemmesider med Content Management System.
Citat Det er med kærlighed som med skildpadde. De fleste kender kun forloren.

H.C. AndersenProfessionelle løsninger til Internettet. Webdesign, e-handel, cms, søgeoptimering, webhotel, analyse, Intranet mm.