C standard library :: unistd

SEEK_CUR • SEEK_END • SEEK_SET • STDERR_FILENO • STDIN_FILENO • STDOUT_FILENO

size_t • ssize_t • useconds_t

accessalarmforkgetoptgetpid getppid pipereadsleepusleep


Standard library (bibliotek) for symbolske konstanter og typer. Erklærer forskellige funktioner som indgår i Unix standarden.

Macro

Navn Beskrivelse
SEEK_CUR Søg relativt til aktuel position
SEEK_END Søg relativ til enden af filen
SEEK_SET Søg relativ til starten af filen
STDERR_FILENO Filnummeret for stderr, 2
STDIN_FILENO Filnummeret for stdin, 0
STDOUT_FILENO Filnummeret for stdout, 1

Type

Navn Beskrivelse
size_t Type af positivt heltal som resultat af sizeof (defineret i <stddef.h> eller <sys/types.h>).
ssize_t  
useconds_t  

Function

Navn Beskrivelse
int access (const char *name, int type)
bestem tilgangen til en fil
unsigned int alarm (unsigned int seconds) planlæg et alarmsignal
pid_t fork (void) kreer en ny process
int getopt (int argc, char *const *argv, const char *shortopts) evaluer kommandoparametre
pid_t getpid (void) hent process ID
pid_t getppid (void) hent parent process ID
int pipe (int fd[2]) kreer en IPC (interprocess channel)
ssize_t read (int fd, void *buf, size_t nbyte) Læs fra en fil
unsigned int sleep (unsigned int seconds) fritag eksekvering for et tidsinterval
int usleep (useconds_t useconds) fritag eksekvering for et tidsinterval

Externe variabler

Følgende variabler erklæres med extern foran.

Navn Beskrivelse
char *optarg

For kommunikation fra getopt() til kalderen. Når getopt() finder en option som tager en parameter er parameterens værdi returneret her. Endvidere når 'ordering' er RETURN_IN_ORDER er hver non-option ARGV-element returneret her.

int optind

Indeks i ARGV for det næste element der scannes. Dette anvendes til kommunikation til og fra kalderen og for kommunikation mellem gentagne kald til getopt().

I indgangen til getopt() betyder nul at dette er det første kald.

Når getopt() returnerer -1 er dette positionen for det første non-options element som kalderen selv skal behandle.

I andre henseender optind kommunikerer fra et kald til det næste hvor meget af ARGV der er scannet indtil videre.

int opterr

Kaldere lægger nul her for at undertrykke fejlmeddelelser getopt() udskriver for ikke genkendte optioner.

int optopt Sætter optionbogstavet på sidste ikke genkendte option.

 

 

Ressourcer C Library opslag The Single UNIX® Specification, Version 2 Copyright © 1997 The Open Group GNU C Library Engelsk, med masser af gode og dybe artikler. Danske søgeord Find selv de bedste danske søgeord til din hjemmeside.
Produkter Bookingsystem
System for reservation af tid for behandlinger, aftaler, lokaler, udstyr, personale. Tilpasset lektionstimer. Udskriver arbejdsplaner og ugeskema for opslag. Statistik. Danmarks bedste pris nu kun kr. 1.695,-
HelpdeskEffektiviser din support-organisation med et Helpdesksystem. Fjern tidrøvere der forhindrer fokus på problemløsning. Lektionsplan Formidling af generelle information og specifikke lektioner fra undervisere til studerende/elever. Medlemssystem Medlemssystem online med administration af medlemskartotek, kontingentbetalinger, flettefiler m.m.
Styr selv Styr selv indholdet på dine hjemmesider med Content Management System.
Citat Grib kærlighed og madlavning an med hensynsløs løssluppethed.

Dalai LamaProfessionelle løsninger til Internettet. Webdesign, e-handel, cms, søgeoptimering, webhotel, analyse, Intranet mm.