C standard :: tillæg

Relationsoperatorer

Anvendes når to værdier sammenlignes for at evaluere dem til sand eller falsk. Bruges hyppigt i kontrolstrukturer i kommandoer som if, while, do og for, men kan også anvendes i andre sammenhænge. Relationsoperatorer kendes også fra matematikken, men i C er der ikke specielle tegn for dem og derfor bruges et eller to tegn fra det tilgængelige tegnsæt istedet.

Relationsoperator Beskrivelse
== lig med (bemærk to lighedstegn for denne operator)
!= forskellig fra
> større end
>= større end eller lig med
< mindre end
<= mindre end eller lig med

C har en særegen måde at behandle sand og falsk. Alle værdier der ikke er 0 er sande, kun 0 giver falsk, C har ingen specielle typer, som Pascal sproget, til sand/falsk eller true/false. Typisk anvendes en type af int til at gemme en logisk tilstand.

Relationsoperatorer evaluerer altid til 0 for falsk eller 1 for sand.

#include <stdio.h> main() { int a = 5; if (a > a+2) { printf("sand\n"); } }

Ovenstående program beviser at aritmetiken (a+2) udregnes før relationsoperatorerne.

 

 

Ressourcer C Library opslag The Single UNIX® Specification, Version 2 Copyright © 1997 The Open Group GNU C Library Engelsk, med masser af gode og dybe artikler. Danske søgeord Find selv de bedste danske søgeord til din hjemmeside.
Produkter Bookingsystem
System for reservation af tid for behandlinger, aftaler, lokaler, udstyr, personale. Tilpasset lektionstimer. Udskriver arbejdsplaner og ugeskema for opslag. Statistik. Danmarks bedste pris nu kun kr. 1.695,-
HelpdeskEffektiviser din support-organisation med et Helpdesksystem. Fjern tidrøvere der forhindrer fokus på problemløsning. Lektionsplan Formidling af generelle information og specifikke lektioner fra undervisere til studerende/elever. Medlemssystem Medlemssystem online med administration af medlemskartotek, kontingentbetalinger, flettefiler m.m.
Styr selv Styr selv indholdet på dine hjemmesider med Content Management System.
Citat Hvis kærligheden er en illusion, så til helvede med virkeligheden.

Elsa GressProfessionelle løsninger til Internettet. Webdesign, e-handel, cms, søgeoptimering, webhotel, analyse, Intranet mm.