C standard :: tillæg

Logiske operatorer

Logisk operator Beskrivelse
&& AND-operator eller OG-operator
|| OR- eller ELLER-operator
! NOT- eller IKKE-operator

Anvendes når du vil udtrykke flere konditioner der evalueres til et samelet logisk udtryk. Det kan være to eller flere konditioner der alle skal være opfyldt for at udtrykket er sand der bruges en AND-operator eller det kan være bare en af flere konditioner behøver være sand dertil bruges en OR-operator. Logiske operatorer bruges ofte til eller mellem relationsoperatorer.

F.eks. hvis vi skal lave et udtryk for om der skal fyldes vand i et akvarie

.... if (vandstand < 30 && !toemmes) { start_vandindtag(); }

forestil at vandstand er den mængde vand der er i akvariet og toemmes er en tilstand sand/falsk for at akvariet skal tømmes. Udtrykket kan så læses på følgende formulering "hvis vandstand er mindre end 30 og ikke toemmes"

Ressourcer C Library opslag The Single UNIX® Specification, Version 2 Copyright © 1997 The Open Group GNU C Library Engelsk, med masser af gode og dybe artikler. Danske søgeord Find selv de bedste danske søgeord til din hjemmeside.
Produkter Bookingsystem
System for reservation af tid for behandlinger, aftaler, lokaler, udstyr, personale. Tilpasset lektionstimer. Udskriver arbejdsplaner og ugeskema for opslag. Statistik. Danmarks bedste pris nu kun kr. 1.695,-
HelpdeskEffektiviser din support-organisation med et Helpdesksystem. Fjern tidrøvere der forhindrer fokus på problemløsning. Lektionsplan Formidling af generelle information og specifikke lektioner fra undervisere til studerende/elever. Medlemssystem Medlemssystem online med administration af medlemskartotek, kontingentbetalinger, flettefiler m.m.
Styr selv Styr selv indholdet på dine hjemmesider med Content Management System.
Citat Hvis du samler en sultende hund op og fodrer den, vil den ikke bide dig. Det er den principielle forskel mellem en hund og et menneske.

Mark TwainProfessionelle løsninger til Internettet. Webdesign, e-handel, cms, søgeoptimering, webhotel, analyse, Intranet mm.