C standard :: tillæg

Formateret input

Bruges af forskellige funktioner til at konvertere data til et intern format fra et for mennesker læsbart format. Således bruges formateret input til input fra tekst. Du giver en format string som værdien for format til funktionen, den angiver hvorledes du forventer data repræsenteret i en input-stream.

Funktioner falder i to kategorier:

byte output (erklæret ved <stdio.h>) er konvertering af sekvenser af typen char til interne data, funktioner er fscanf, scanf, sscanf, vfscanf, vscanf og vsscanf. For disse funktioner er format string en multibyte string som begynder og slutter i initial_shift_state.

wide output (erklæret ved <wchar.h>) konverterer sekvenser af typen wchar_t til interne data, funktioner er fwscanf, wscanf, swscanf, vfwscanf, vwscanf og vswscanf. For disse funktioner er format string en wide-character string.

Format string

En format string har det samme format uanset om den anvendes til print funktioner eller scan funktioner. Følgende er syntaksen for format string:

format string

Format string er en streng der kan blandes med tekst til og værdier der skal formateres inden i teksten. Formateringen indledes med tegnet % og en formatspecifier som beskrives nedenstående. White space er et udtryk for tegn der ikke er synlige, som mellemrum, tabulator og nylinie. null er den generelle måde at afslutte strenge på i C, kaldes null-terminated string.

Formatspecifier

Efter % bruges nedenstående syntaks til at specificere konverteringen:

formatspecifier

Field width

Hvis output er smallere en feltbredden indsættes mellemrum, hvis intet er angivet i flag indsættes mellemrum til venstre for output, hvorved output højrestilles. Feltbredden kan antage * (beskrives senere) eller et heltal.

Formatspecifier

Skal passe sammen med datatypen.

Tegn Parm. Beskrivelse
d int Decimal heltal med fortegn i et [-]dddd format.
i int Decimal,octal eller hex heltal med fortegn i et [-]dddd format. Hvis tallet starter med et ciffer større end 0 tolkes input som decimal. Hvis tallet starter med et 0 tolkes input som octal. Hvis tallet starter med 0x eller 0X tolkes input som hex.
o int Octal tal uden fortegn.
x, X int Hexadecimal tal uden fortegn eller 0x eller 0X foran. Bruger bogstaverne abcdef eller ABCDEF.
u int Decimal heltal uden fortegn.
s char * Input tegn til char-array fra tekststrengen indtil \0 eller antal tegn givet med field width.
c int, char Input et tegn.
a, A double Decimal tal med fortegn og decimalpunktum vist i hexadecimal notation efter format [-]0Xd.dddp±mm. Første ciffer er enten 0 eller 1, hvis 1 vises i hex bits efter den første bit. Mantissen (mm) viser bitnummeret for mest betydende bit startende fra bit0.
f, F double Decimal tal med fortegn og decimalpunktum efter format [-]ddd.ddd.
e, E double Konverteres fra et eksponentielt noteret decimaltal efter format [-]m.dddddde±xx.
Eks. 1e+3=1*103=1000 og 1.0045e+3=1,0045*103=1004,5 og 1e-1=1*10-1=0,1
g, G double Konverteres fra et decimaltal efter enten f eller e,E formatet. Hvilken afgøres efter hvordan tallet er præsenteret i input.
n int * Gemmer antallen af tegn foran %n i integer pointeren som angivet i parameteren.
%   Er % som input, angives for at undgå tolkning som formatspecifier.

 

 

 

Ressourcer C Library opslag The Single UNIX® Specification, Version 2 Copyright © 1997 The Open Group GNU C Library Engelsk, med masser af gode og dybe artikler. Danske søgeord Find selv de bedste danske søgeord til din hjemmeside.
Produkter Bookingsystem
System for reservation af tid for behandlinger, aftaler, lokaler, udstyr, personale. Tilpasset lektionstimer. Udskriver arbejdsplaner og ugeskema for opslag. Statistik. Danmarks bedste pris nu kun kr. 1.695,-
HelpdeskEffektiviser din support-organisation med et Helpdesksystem. Fjern tidrøvere der forhindrer fokus på problemløsning. Lektionsplan Formidling af generelle information og specifikke lektioner fra undervisere til studerende/elever. Medlemssystem Medlemssystem online med administration af medlemskartotek, kontingentbetalinger, flettefiler m.m.
Styr selv Styr selv indholdet på dine hjemmesider med Content Management System.
Citat Et firmas årsopgørelse kan sammenlignes med en bikini - det det viser er interessant, men det det skjuler er altafgørende.

Burton G. Malkiel i 'A Random Walk Down Wall StreetProfessionelle løsninger til Internettet. Webdesign, e-handel, cms, søgeoptimering, webhotel, analyse, Intranet mm.