C programmering :: Array

Data af samme type kan lagres i mængder i én variabel, en sådan variabel kaldes et array. Tilgangen til data i et array kan gøres med indeksering og indekseringen kan være i en eller flere dimensioner. Med dimensioner, menes måden en given værdi i array'et indekseres ud på. Med et en-dimensionelt array, indekseres data med ét indeks, to-dimensionel indekseres med to indekser og så fremdeles. Vi kan have f.eks. en variabel med en dimension for antal dage i hver måned. Vi kan have en variabel med to dimensioner, til indholdet af felter på et skakbræt eller som et regneark med værdier, der typisk indekseres med rækker og kolonner.

Man erklærer en variabel i de dimensioner man ønsker før anvendelsen. F.eks erklæres en en-dimensionel variabel som:

int maaneddage[12];

firkantparanteser bruges til at angive at dette array har 12 værdier. Den første værdi i variablen er indeks position 0 og den sidste 11:

maaneddage[0] = 31; maaneddage[1] = 28; maaneddage[2] = 31; maaneddage[4] = 30; ....... maaneddage[11] = 31;

Du man også erklære og initialisere array ved:

int maaneddage[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

du kan endda udelade størrelsen på array'et [12], men kun fordi konstant værdierne angiver størrelsen, nedenstående giver et array præcis som ovenstående:

int maaneddage[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

Array lagres i et samlet område i memory, hvis int er en 32-bit størrelser fylder hvert element i array'et derfor 4 bytes. Nedenstående vises en illustration der viser indeks 0-11 og deres respektive memoryadresser 1000-1044 (der til formålet er simplificeret).

 

Ressourcer C Library opslag The Single UNIX® Specification, Version 2 Copyright © 1997 The Open Group GNU C Library Engelsk, med masser af gode og dybe artikler. Danske søgeord Find selv de bedste danske søgeord til din hjemmeside.
Produkter Bookingsystem
System for reservation af tid for behandlinger, aftaler, lokaler, udstyr, personale. Tilpasset lektionstimer. Udskriver arbejdsplaner og ugeskema for opslag. Statistik. Danmarks bedste pris nu kun kr. 1.695,-
HelpdeskEffektiviser din support-organisation med et Helpdesksystem. Fjern tidrøvere der forhindrer fokus på problemløsning. Lektionsplan Formidling af generelle information og specifikke lektioner fra undervisere til studerende/elever. Medlemssystem Medlemssystem online med administration af medlemskartotek, kontingentbetalinger, flettefiler m.m.
Styr selv Styr selv indholdet på dine hjemmesider med Content Management System.
Citat Absolut frihed er det samme som absolut meningsløshed, for mennesket er kun menneske i kraft af talrige afhængighedsforhold.

H.C. BrannerProfessionelle løsninger til Internettet. Webdesign, e-handel, cms, søgeoptimering, webhotel, analyse, Intranet mm.